Sme tu pre Vás -
chyťme spolu druhý dych

Typy rakoviny pľúc

Podľa mikroskopického vzhľadu nádorových buniek rozoznávame dva základné typy nádorov pľúc: malobunkový karcinóm pľúc (small cell lung cancer - SCLC) a nemalobunkový karcinóm pľúc (non small cell lung cancer - NSCLC). Tieto dva typy rakoviny rastú a šíria sa rôznymi spôsobmi, odlišne biologicky sa v organizme správajú a majú rôzne možnosti liečby.

Nemalobunkový karcinóm pľúc sa vyskytuje v približne 80% prípadov.

Nemalobunkový karcinóm pľúc

Nemalobunkový karcinóm pľúc postihuje približne 80% pacientov s rakovinou pľúc. Existujú tri základné typy nemalobunkového karcinómu pľúc:

  • spinocelulárny karcinóm,
  • adenokarcinóm,
  • veľkobunkový karcinóm.

Adenokarcinóm – 40% pacientov

Adenokarcinóm sa nachádza na periférii pľúc a vzniká z pľúcnych žliazok, ktoré produkujú hlien. Jeho výskyt je častý u nefajčiarov. Tento typ nádoru má najlepšiu prognózu v súvislosti s liečbou.

Spinocelulárny karcinóm – 30% pacientov

Spinocelulárny karcinóm vzniká z buniek, ktoré vystielajú dýchacie cesty. Je veľmi častým typom rakoviny pľúc u fajčiarov. Nachádza sa v centrálnej oblasti hrudníka, v prieduškách.

Veľkobunkový karcinóm - 15% pacientov

Veľkobunkový karcinóm dostal pomenovanie podľa mikroskopického vzhľadu nádorových buniek, ktoré sú veľké a oblé. Tento typ nádoru má tendenciu rásť pomerne rýchlo.

Malobunkový karcinóm pľúc

Ide o najagresívnejší typ rakoviny pľúc, ktorý sa šíri veľmi rýchlo a často tvorí metastázy. V čase stanovenia diagnózy je iba v 30% prípadov nádor lokalizovaný len v mieste jeho vzniku.