Sme tu pre Vás -
chyťme spolu druhý dych

Rizikové faktory

Fajčenie

Vznik rakoviny pľúc úzko súvisí s fajčením. Asi 80-90% prípadov vzniku rakoviny pľúc sa spája práve s užívaním tabaku. Cigaretový dym obsahuje viac ako 4000 chemických zlúčenín, z ktorých mnohé sú rakovinotvorné. Dva základné karcinogény v tabakovom dyme sú nitrosamíny a polycyklické aromatické uhľovodíky. Muži fajčiari majú 23-krát vyššie riziko úmrtia na rakovinu pľúc, ako nefajčiari. U žien fajčiarok je to 13-krát vyššia pravdepodobnosť.

Pasívne fajčenie

Pasívne fajčenie - vdychovanie cigaretového dymu nefajčiarmi, ktorí sa nachádzajú v zadymenom prostredí, je veľkým rizikovým faktorom vzniku karcinómu pľúc. Pokiaľ žije v jednej domácnosti nefajčiar s fajčiarom, jeho riziko rakoviny pľúc je až o 24% vyššie.

Chemické látky v našom prostredí

Medzi príčinné faktory rakoviny pľúc môžu patriť rôzne chemikálie vonkajšieho prostredia – napríklad azbest, radón, arzén a iné.

Znečistené ovzdušie

Výfukové plyny či znečistené ovzdušie v priemyselných oblastiach môže zvýšiť pravdepodobnosť vzniku rakoviny pľúc u niektorých ľudí.

Dedičnosť

Genetická predispozícia môže tiež hrať úlohu pri vzniku nádorového ochorenia pľúc; tieto súvislosti však ešte stále nie sú úplne objasnené.