Sme tu pre Vás -
chyťme spolu druhý dych

Ako hovoriť o rakovine

Rodina a priatelia môžu byť pre pacienta najväčšou oporou. Najdôležitejšia v prípade tak závažného ochorenia, akým je rakovina pľúc, je komunikácia. V niektorých rodinách je však takpovediac ticho. Členovia rodiny sa boja pocitov, ktoré by v nich rozhovor na tému rakovina vyvolal. Mnohí o tom nechcú hovoriť, pretože sa obávajú toho, že by sa s tým nevedeli vyrovnať. Takúto situáciu však pacient vníma veľmi intenzívne a môže to v ňom vyvolať ešte väčší strach z ochorenia. Zároveň môže začať rodine nedôverovať a utiahne sa do seba. Je preto dôležité rozprávať sa o svojich obavách. Rakovina totiž naruší zabehnutý model chodu rodiny a je potrebné vytvoriť nový: prerozdeliť úlohy a povinnosti, často aj za pomoci širšej rodiny.

Rakovina a význam rodiny

  • Rakovina odhalí slabé a silné stránky rodiny.
  • Pacientom s dobrým zázemím sa z dlhodobého hľadiska darí lepšie.
  • Fungovanie rodiny závisí od kvality vzťahov pred vypuknutím ochorenia.
  • Počas ochorenia jedného člena rodiny prechádzajú všetci ostatní rôznymi fázami vyrovnávania sa s touto skutočnosťou, rôznymi pocitmi a emóciami, každý vlastným spôsobom a tempom.

V prípade, že pacient chce a je pripravený hovoriť o chorobe – o svojich obavách, hneve, bolesti, smútku...,
stačí, keď budete tým najlepším poslucháčom:

  • Buďte nablízku a počúvajte, čo potrebuje chorý vyjadriť. Počúvajte nielen ušami, ale najmä srdcom. A nezabúdajte, že aj ticho vie veľa povedať. Nebojte sa nechať ho „rozprávať“.
  • Hovorte s chorým o jeho pocitoch a náladách. Pýtajte sa ho, čo by mu mohlo pomôcť zmeniť jeho stav. Vysvetlite mu, že jeho psychické rozpoloženie nie je nutným sprievodným javom ochorenia a že existujú spôsoby, ako nájsť úľavu od tohto stavu. Ak sa bráni, alebo je k vášmu návrhu apatický, nevzdávajte sa a hľadajte vhodný okamih, kedy mu pomoc znova ponúknete.
  • Hovorte aj o svojich pocitoch. Určite nie je vhodné povedať chorému čokoľvek a kedykoľvek, ale nezakrývajte celkom svoje prežívanie a hovorte o ňom s chorým primerane jeho fyzickému a psychickému stavu. Dáte tým aj jemu väčšiu slobodu prejaviť vlastné pocity.