Sme tu pre Vás -
chyťme spolu druhý dych

Význam a zásady liečby

Potom, ako je určená diagnóza rakoviny pľúc a presný typ nádoru, nasleduje samotná liečba. Aký typ liečby pacient dostane, závisí od histologického typu nádoru, štádia ochorenia, ako aj od zdravotného stavu pacienta. Typ liečby vyberá lekár vždy s ohľadom na potreby konkrétneho pacienta. Zároveň má byť pacient presne a detailne informovaný o postupe liečby, prognóze, ako aj o možných nežiaducich účinkoch konkrétnej liečebnej metódy.

Pri karcinóme pľúc sa využívajú tri základné druhy liečby – chirurgická liečba, rádioterapia a systémová liečba, ku ktorej okrem chemoterapie patria aj novšie metódy - cielená a biologická liečba.