Sme tu pre Vás -
chyťme spolu druhý dych

Ste nespokojný(á) s liečbou?

Prerozdelenie finančných zdrojov v systéme zdravotníctva sa odráža aj v dostupnosti samotných liekov. Každá krajina má svoj systém, ktorým zabezpečuje lieky pre pacientov.

V niektorých krajinách, medzi nimi aj na Slovensku, zohráva veľkú úlohu v procese rozhodovania, či bude daný liek hradený z verejného zdravotného poistenia, jeho cena, ako aj očakávaný rozsah používania. Na Slovensku je prístup k inovatívnej liečbe dobrý a má stúpajúcu tendenciu, no i napriek tomu v niektorých ohľadoch zaostávame za vyspelými krajinami. Momentálne predstavujú úhrady za onkologické lieky 10% zo všetkých nákladov na lieky.

Naša spotreba onkologických liekov sa však so spotrebou krajín EÚ nedá porovnávať.

Ak sa lekár na základe najnovších vedeckých poznatkov rozhodne liečiť onkologického pacienta liekom, ktorý nie je hradený zo zdravotného poistenia, môže požiadať poisťovňu o výnimočné schválenie liečby pre konkrétneho pacienta. Ak liek nie je u nás registrovaný na príslušnú indikáciu a lekár v súlade s najnovšími poznatkami navrhuje túto liečbu, o schválenie sa žiada Ministerstvo zdravotníctva.