Sme tu pre Vás -
chyťme spolu druhý dych

Liečba podľa štádia ochorenia

Nemalobunkový karcinóm

  • Štádium 1: chirurgický zákrok – adjuvantná chemoterapia – adjuvantná radiačná liečba
  • Štádium 2: chirurgický zákrok - chemoterapia – radiačná liečba
  • Štádium 3: chirurgický zákrok podľa možnosti, chemoterapia, biologická a cielená liečba, radiačná liečba
  • Štádium 4: chemoterapia, biologická a cielená liečba, radiačná liečba, chirurgické zmenšenie nádoru