Sme tu pre Vás -
chyťme spolu druhý dych

Biologická a cielená liečba

Chemoterapia je zameraná na bunkovú štruktúru, ktorá je spoločná pre všetky bunky organizmu – DNA. DNA je zodpovedné za delenie buniek. Chemoterapia však neničí len DNA nádorových, ale aj normálnych buniek, čo má za následok množstvo nežiaducich účinkov. Vedci sa preto snažia objaviť lieky, ktoré sú špecificky účinné len na nádorové bunky a na zdravé bunky pôsobia len minimálne alebo vôbec. Táto biologická a cielená terapia je vyvinutá tak, aby ničila len rakovinové bunky. Do cielenej terapie patria aj tzv. monoklonálne protilátky.

Monoklonálne protilátky

Monoklonálne protilátky sú laboratórne vytvorené látky, ktoré rozoznajú špecifický cieľ na povrchu rakovinovej bunky, napríklad proteín a naviažu sa naň. Každá monoklonálna protilátka rozozná len jeden cieľový proteín alebo antigén. Monoklonálna protilátka po naviazaní sa na cielené miesto dokáže ničiť rakovinové bunky alebo stimulovať imunitný systém, aby atakoval cieľ.

Anti-angiogénna liečba – inhibícia rastového endoteliálneho faktora (VEGF)

Liečba cielená proti rastovému endoteliálnemu faktoru VEGF sa zameriava na cievne zásobenie nádoru. Keď nádor dosiahne určitú veľkosť, nádorové bunky nie sú dostatočne prekrvené, začnú mať nedostatok kyslíka - to stimuluje produkciu VEGF a vedie k tvorbe nových ciev, ktoré mu zabezpečia lepšiu výživu a kyslík. Nové cievy v nádore však nie sú úplne plnohodnotné, a preto k nádoru cez tieto cievy neprenikajú v dostatočnej miere ani protinádorové lieky, napríklad chemoterapia, a tak nemôžu dostatočne účinkovať. Anti-angiogénna liečba zabraňuje novej tvorbe nádorových ciev, čím dôjde k „vyhladovaniu nádoru“, ten prestáva rásť a šíriť sa.

Inhibícia receptora rastového epidermálneho faktora (EGFR)

Receptory rastového epidermálneho faktora sú proteíny na povrchu niektorých buniek zodpovedné za ich rast a delenie. Nádorové bunky pri rakovine pľúc majú abnormálne vysoké hladiny EGFR, čo spôsobuje, že sa tieto bunky množia veľmi rýchlo. Cielené lieky, ktoré znižujú alebo zabraňujú tomuto procesu, sa nazývajú inhibítory EGFR, pretože prerušia proces, ktorý vedie k abnormálnemu rastu a deleniu buniek.