Sme tu pre Vás -
chyťme spolu druhý dych

Aktuality

Prieskum zameraný na fajčenie vysokoškolskej mládeže v Nitre

Keďže je v súčasnej spoločnosti fajčenie veľmi rozšíreným javom, rozhodli sme sa v spolupráci so študentmi z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre zrealizovať prieskum fajčenia vysokoškolskej mládeže. Prieskumom sme nielenže nevyvrátili klasické zaužívané stereotypy:  „nefajčiari sú nudní“ či „ mladí, ktorí nefajčia sú čudní“, ale smutne potvrdili fakt, že cigarety tvoria každodennú súčasť mladých ľudí v súčasnej spoločnosti.

Viac si prečítate v prílohe

Priložené súbory